tablice poppelereutera

Oferowany zestaw Tablic Poppelereutera składa się z zestawu 4 tablic formatu a0: 1 tablicy ćwiczebnej i 3 tablic służących do badania.